Phi &
Philadelphia

Philadelphia onderzoekt nieuwe manieren om mensen met een beperking te helpen het beste uit zichzelf te halen. Vanuit die strategische visie zag Philadelphia, in samenwerking met onze innovatiepartner The Innovation Playground, bijna drie jaar geleden mogelijkheden voor sociale robotica. Sociale robotica kan toegevoegde waarde bieden door het bereikbaar maken van een zelfstandiger leven voor (bepaalde) cliënten. Met meer eigen regie en meer personalisering. Tevens ziet de organisatie in robotica een mogelijkheid om toekomstig verwachte personeelstekorten voor een deel op te vangen en een verhoogde kwaliteit van zorg en leven te bieden aan cliënten.​

Pioniersverhaal

Wat is de motivatie van Philadelphia om sociale robotica in de zorg exploratief te onderzoeken? Hoe pakken we dit aan en wat hebben we inmiddels al onderzocht? Dit heldere pioniersverhaal is een aanrader voor starters die snel inzicht willen hebben in het ‘hoe en waarom’ van het sociale robotica programma van Philadelphia.

Lees meer

Onderzoekssamenvatting cliënten

In deze PDF leest u een samenvatting van de onderzoekservaringen die het robot team tijdens de logeerperioden van robot Phi bij cliënten opdeed. Niet op cliëntniveau, maar meer samenvattend. Aangevuld met
inzicht in onderzoek dat elders door anderen al naar sociale robotica op cliëntniveau is gedaan en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Lees meer

Onderzoekssamenvatting begeleiders

In deze PDF leest u een samenvatting van de onderzoekservaringen die het robot team tijdens de logeerperioden van robot Phi met de begeleiders van cliënten opdeed. Niet op medewerkerniveau, maar meer samenvattend.

Lees meer

Implementatieaanpak

Het robot team van Philadelphia heeft op exploratieve wijze inmiddels veel ervaring opgedaan met de implementatie van sociale robotica in de zorg voor cliënten met een beperking. Die ervaringen hebben we verwoord in een bondige implementatieaanpak voor geïnteresseerde partijen die dit traject ook willen doorlopen. In deze PDF delen wij de ervaringen en leermomenten graag met hen.

Lees meer