Phi &
Cliënten

Onze robot Phi logeert regelmatig een periode bij cliënten van Philadelphia. Onder professionele begeleiding van het robot team. De ervaringen van deze logeerperioden vindt u per cliënt terug in heldere casussen. Wat waren de verwachtingen? En welke rol speelde sociale robot Phi daadwerkelijk in die logeerperiode.  En wat hebben we ervan geleerd?

Cliënt Interview

Eén van de cliënten die enthousiast meedeed aan het logeerproject van Philadelphia voor sociale robotica blikt terug op deze bijzondere gebeurtenis en zijn persoonlijke ervaringen met Phi. Hoe de cliënt de logeerperiode zou samenvatten? Zelf zegt hij: “Fantastisch!” De veranderingen die Phi bij hem teweeg heeft gebracht zijn vooral heel positief in zijn ogen.

Lees meer