Ontdek de ervaringen van Philadelphia met sociale robotica in de zorg

Inmiddels bijna drie jaar onderzoeken wij de toepassing van sociale robotica in de zorg voor mensen met een beperking. Dit onderzoek doen we exploratief. Dus in de praktijk en lerend van elke stap die wij zetten. Een bijzondere zoektocht op een nagenoeg onontgonnen terrein. 

Delen = vermenigvuldigen

De inzet van sociale robotica in de zorg brengt ongekend veel facetten met zich mee die aandacht en begeleiding vergen. Van techniek tot ethiek. En van communicatie tot en met beveiliging. Philadelphia deelt de meest belangrijke ervaringen uit dit exploratieve onderzoek graag met u via deze publicatie. Vanuit de gedachte: delen = vermenigvuldigen. 

Navigatietips: overzicht & inzicht

Op deze site vindt u een aantal uitingen in PDF vorm. De inhoud daarvan varieert van strategisch tot zeer praktisch. Om u direct uw weg te laten vinden in deze site, geven wij u onderstaand in vogelvlucht enkele navigatietips. Zodat u een helder totaaloverzicht van de geboden informatie krijgt, maar ook direct kunt focussen op de voor u meest relevante deelinformatie.

Phi & Philadelphia

Pioniersverhaal

Wat is de motivatie van Philadelphia om sociale robotica in de zorg exploratief te onderzoeken? Hoe pakken we dit aan en wat hebben we inmiddels al onderzocht? Dit heldere pioniersverhaal is een aanrader voor starters die snel inzicht willen hebben in het ‘hoe en waarom’ van het sociale robotica programma van Philadelphia.

Lees meer

Onderzoekssamenvatting cliënten

In deze PDF leest u een samenvatting van de onderzoekservaringen die het robot team tijdens de logeerperioden van robot Phi bij cliënten opdeed. Niet op cliëntniveau, maar meer samenvattend. Aangevuld met
inzicht in onderzoek dat elders door anderen al naar sociale robotica op cliëntniveau is gedaan en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Lees meer

Onderzoekssamenvatting begeleiders

In deze PDF leest u een samenvatting van de onderzoekservaringen die het robot team tijdens de logeerperioden van robot Phi met de begeleiders van cliënten opdeed. Niet op medewerkerniveau, maar meer samenvattend.

Lees meer

Implementatieaanpak

Het robot team van Philadelphia heeft op exploratieve wijze inmiddels veel ervaring opgedaan met de implementatie van sociale robotica in de zorg voor cliënten met een beperking. Die ervaringen hebben we verwoord in een bondige implementatieaanpak voor geïnteresseerde partijen die dit traject ook willen doorlopen. In deze PDF delen wij de ervaringen en leermomenten graag met hen.

Lees meer

Phi aan het woord

Phi aan het woord

Philadelphia zet robot Phi in om daadwerkelijk in de praktijk te onderzoeken hoe sociale robotica bij cliënten met een beperking kan werken. ’Phi aan het woord’ laat u persoonlijk kennismaken met ons boegbeeld in dit exploratieve onderzoek: robot Phi.

Lees meer

Phi & cliënten

Cliënt casussen

Onze robot Phi logeert regelmatig een periode bij cliënten van Philadelphia. Onder professionele begeleiding van het robot team. De ervaringen van deze logeerperioden vindt u per cliënt terug in heldere casussen. Wat waren de verwachtingen? En welke rol speelde sociale robot Phi daadwerkelijk in die logeerperiode.  En wat hebben we ervan geleerd?

Lees meer

Cliënt interview

Eén van de cliënten die enthousiast meedeed aan het logeerproject van Philadelphia voor sociale robotica blikt terug op deze bijzondere gebeurtenis en zijn persoonlijke ervaringen met Phi. Hoe de cliënt de logeerperiode zou

samenvatten? Zelf zegt hij: “Fantastisch!” De veranderingen die Phi bij hem teweeg heeft gebracht zijn vooral heel positief in zijn ogen.

Lees meer

Phi & medewerkers

Medewerker casussen

De medewerkers van Philadelphia nemen we uiteraard ook mee in de logeerperioden van robot Phi bij cliënten. Zij zijn heel belangrijk in het acceptatie- en begeleidingsproces bij cliënten. In een aantal medewerker casussen beschrijven deelnemende begeleiders wat zij vooraf dachten over sociale robotica en robot Phi en wat zij voelden en ontdekten tijdens de logeerperioden bij hun cliënten.

Lees meer

Medewerker interview

In het kader van hun deelname aan het project sociale robotica van Philadelphia blikken twee begeleiders van cliënten terug op hun ervaringen: “We vonden het intensief, maar wel heel leuk. We waren best wel sceptisch omdat we gewoon niks wisten van robots. Wat kunnen we ermee? Wat moeten we ermee? We konden ons er niet echt een beeld van vormen.”

Lees meer